INVESTITII IMOBILIARE

Cum este taxata deținerea unui bun imobiliar in Belgia ?

Veniturile imobiliare (veniturile din chirii) sunt taxate.

In cazul in care bunul imobiliar nu este închiriat este taxata numai valoarea locativa.

Nu confundați, impozitarea venitului obținut din chirie si taxa pe imobil (taxa denumita " précompte immobilier") .

Așadar :

  • Daca dețineți un imobil in Belgia si acest imobil nu este închiriat, valoarea taxei va fi stabilita după formula :« revenu cadastral indexé»  majorat de 40 %.
  • Daca dețineți un imobil in care locuiți, valoarea taxei este egala cu « revenu cadastal indexé ».
  • Daca imobilul este închiriat si este afectat numai cu scopul de a servi de locuința, atunci valoarea taxei va fi stabilita după formula « revenu cadastral indexé» majorat de 40 %
  • In cazul in care imobilul est închiriat la o persoana fizica sau persoana juridica si este afectat pentru activitatea profesionala, se va calcula suma totala a tuturor chiriilor încasate într-un an (venitul brut) + avantajele locative acordate chiriașului. Taxa se va aplica pe venitul net (adică venitul brut - cheltuielile ocazionate cu întreținerea sau diverse reparații care nu pot depăși 40 % din chiria încasata).

In cazul in care imobilul închiriat are o utilizare mixta (locuință + scop profesional) trebuie menționat din start (in contactul de închiriere, procentele de utilizare pentru locuința si procentele profesionale. In cazul in care nu este menționat, este taxabilă toată suma provenită din închiriere.

pagina in lucru