Lucrătorii independenți

Legile sociale, taxe, cotizații, asigurări, formalități, acte, prime si subzidii, verificări, reclamații

Pe scurt despre calculul cotizațiilor sociale

La începutul activității de independent, se plătește o cotizație provizorie iar recalcularea vine abia după 3 ani.

Ceea ce va scapă din calcul: daca ați început activitatea în trimestrul nr 3 si ați câștigat (sa zicem) 10.000 de euro în doua trimestre, la recalculare vi se va calcula cotizația cuvenita pentru întregul an (4 trimestre) adică 20.000 €.

La fel se va proceda si pentru calculul cotizației datorate pentru anul în care închideți activitatea. Ați lucrat numai 2- 3 trimestre dar sunteți buni de plata pentru anul întreg.

Țineți la ochi încasările si cheltuielile, plătiți anticipat daca aveți venituri mai mari decât cele prevazute ca sa nu picați în plasa recalculării ! Este imperativ sa aveți un contabil bun, un contabil care tine la ochi si situația legilor sociale ...

Un exemplu, așa în mare, privind calculul pentru cotizația legile sociale: venitul total - cheltuielile profesionale = venit net.

Legile sociale ajung la aproximativ 20,50 % din venitul net. Daca doriți sa faceți un calcul rapid cu aproximare, împărtiți venitul net la 5.

Așadar, daca va rămân, 25.000 după deducerea cheltuielilor profesionale, sa știți ca legile sociale sunt de aprox 20.50 %, deci 1.281 € /trimestru (5.125 € /an).  Așadar mai rămân + - 19.875 € care vor fi impozitați în funcție de situația dvs familiala.

Nu uitați ca un contabil bun va aduce economii, va scapă de griji, insomnii si cheltuieli "neprevazute" la legile sociale...