Cunoștințe de limba - dosarul de naționalitate

Pentru obținerea naționalității belgiene se cere cunoașterea uneia dintre cele trei limbi naționale (franceza, flamanda, germana) , minimum la nivelul A2, indiferent de regiunea lingvistica în care este domiciliat candidatul.

Este vorba de nivelul A2 stabilit prin " Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine" - grila de autoevaluare .

Mai multe explicații despre nivelul A2 - scris, citit, vorbit- găsiți pe siteul următor:

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-ro.pdf 

Ce presupune nivelul A2 ?

Pentru acest nivel, candidatul trebuie sa stăpânească gramatica de baza, descrieri, conversații simple, înțelegerea unei situații, sa înțeleagă fraze izolate și expresii frecvent folosite (informații personale, familiale, cumpărături, mediul înconjurător, muncă). Trebuie sa poată comunica în situații simple și obișnuite, care nu cer decât un schimb de informații ( simplu și direct), pe subiecte familiare și obișnuite. Trebuie sa poată descrie cu mijloace simple familia sa, mediul înconjurător, sa evoce subiecte familiare și obișnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul trebuie sa fie capabil sa poată redacta o scrisoare personala foarte simplă.

Cum se poate dovedi cunoașterea unei limbi la nivelul A2 ?

La dosarul de naționalitate, pentru a dovedi cunoașterea limbii, se cere numai un document din toate documentelor enumerate mai jos. Aceste documente sunt stabilite prin lege si sunt acceptate pentru a dovedi cunoașterea limbii .

Mijloacele de dobândi a cunoștințelor de limba : cursuri, munca/activitate profesionala timp de 5 ani sau test de limba.

A) Cursuri

- diploma de studii obținută în sistemul de învățământ belgian, la nivel de liceu sau școala profesionala (enseignement sécondaire) sau studii superioare ( facultate) ;

- o diploma sau un certificat de nivel minimum liceu /scoala profesionala , diploma obținuta in sistemul de învățământ din UE , echivalata în Belgia si care atesta nivelul de cunoaștere de minimum A2 pentru una dintre limbile : franceza, flamanda sau germana. Daca doriți sa știți mai multe despre echivalări sau recunoașterea studiilor , puteți sa va informați la un centru NARIC  https://www.enseignement.be/index.php?page=24808&navi%3D2087

- pe baza unui atestat de formare profesionala de 400 ore, formare profesionala organizata la Forem, VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, Arbeitsamt B.

- un document care atesta ca s-a urmat un curs de integrare , curs organizat de către autoritatea de la locul de rezidența la candidatului ( locul de rezidența din momentul in care a fost început cursul) . Acest curs de integrare trebuie sa conțină si un curs de învățare a limbii în conformitate cu cerințele pentru nivelul A2.

B). Activitatea profesionala :

- un document care atesta exersarea unei activități profesionale neîntrerupte de 5 ani, pe teritoriul Belgiei : contract de munca, + unul dintre documentele următoare

  • pentru salariați : documentul numit « compte individuel » eliberat de catre patron ;
  • pentru funcționarii din Belgia : proba de numire in funcție si atestat din partea serviciului competent ;
  • pentru lucrătorii salariați in funcția publica ( Belgia) atestat de serviciu .

Lucrător independent : proba de afiliere la o casa de asigurări sociale si proba de plata a cotizațiilor trimestriale pe o durata de 5 ani.

Remarca: poate fi luata în calcul si munca efectuata cu orar parțial sau pot fi cumulate doua statute ( slariat+independent) . Deci, faptul ca s-a muncit 5 ani, în Belgia , este considerat suficient pentru a nivelul de cunoaștere A2.

C) . Testul de limba :

- un atestat de reușita a nivelului A2 ( pentru una din cele 3 limbi naționale), eliberat de către o scoală sau o organizație recunoscută, subvenționată de o comunitate lingvistica . De exemplu:

  • - atestat de reușita a unui curs de limba eliberat de către o instituție de învățământ de la categoria " promotion sociale" ;
  • - atestat de reușita la examenul de limba organizat la admiterea într-o instituție de învățământ superior ( facultate) ;
  • - atestat de reușita la cursul de seara organizat de către o instituție de învățăminte superior ;
  • - certificat lingvistic , obținut în urma unui examen de nivel A2 organizat la SELOR ;
  • - un atestat de reușită pentru nivelul A2 , eliberat de către : Actiris, VDAB, Bruxelles Formation, Forem, Arbeitsamt. In acest caz , atestatul se obține pe loc.

Cursuri Online pentru a va pregăti pentru acest tip de examen:

- Wallangues

- Brulingua

- Bonjour de France: https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/exercez-vous-a-la-production-ecrite-niveau-a2.html

- Français facile: https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-80157.php

DISPENSA la proba de cunoașterea unei limbi este acordata persoanelor născute în Belgia, persoanelor care se afla în situație de handicap/invaliditate si pensionarilor.